•   استادان دانشگاه جنگ، مخاطبان مرکز رشد واحد همدان

    کارگاه آموزشي«بهره‌وري سازماني در اقتصاد مقاومتي» از سوي مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان در محل دانشگاه فرماندهي و ستاد جنگ (دافوس) برگزار شد.

  •   معرفي مديران پژوهش و مرکز رشد واحدهاي فن‌آور واحد همدا

    «مهدي عسگري کيا» سکان هدايت مرکز رشد واحدهاي فن‌آور واحد همدان را از «محمدمهدي شيرمحمدي» تحويل گرفت.

  •   افتتاح مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

    مراکز رشد فناور زمينه سازان پيوند بين صنعت و دانشگاه هستند که با افتتاح مرکز رشد فناور شهيد احمدي روشن در دانشگاه آزاد همدان، زمينه تحقق اين آرزوي ديرين دانشجويان دانشگاه محقق شد.

اخبار و رویدادها

استادان دانشگاه جنگ، مخاطبان مرکز رشد واحد همدان

ادامه خبر

افتتاح مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامي همدان

ادامه خبر

معرفي مديران پژوهش و مرکز رشد واحدهاي فن‌آور واحد همدان

ادامه خبر

برگزاري کارگاه آموزشي "روش‌هاي توانمندسازي براي خوداشتغالي" در واحد همدان

ادامه خبر

This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .